Självledarskap för individer och team är kärnan. Kommunikation, beteende och äkthet är grunden i inspirerande och inkluderande föreläsningar och workshops.

Vad kan locka fram den potential vi faktiskt bär inom oss? Hur skapar vi hållbara, starka och äkta individer och team? Hur kommer vi åt som det egentligen handlar om?

Teman som skräddarsys inför varje nytt uppdrag:

Självledarskap, bemötande, genuinitet, kommunikation, kroppsspråk, utveckling, ledarskap, coachande perspektiv, teamutveckling, beteende, psykisk hälsa, mental träning.

Jag är övertygad om att aktivt deltagande, reflektion och humor är avgörande beståndsdelar för att en föreläsning och workshop ska leda till nya insikter och kunskaper. 

Kreativa inkluderande metoder blandas med mer reflekterande övningar och samtal. Fokus sätts på gruppens kunskaper, personligheter och erfarenheter då det leder till ökat självledarskap för hela teamet långsiktigt.

Jag brinner för att inspirera, aktivera och utmana till självledarskap oavsett situation, om du är anställd, chef, sjukskriven eller elitidrottare, om du mår fantastiskt eller helt värdelöst. Det finns nycklar som leder dig ett steg framåt. Framåt i action eller acceptans. Mina föreläsningar och workshops är konkreta, aktiverande och deltagarna går där ifrån med insikter som förändrar.

För mig är det självklart att dela personliga erfarenheter från mitt liv såväl som min yrkesmässiga kompetens. Detta eftersom allt hänger ihop, interagerar och utgör grunden för äkthet och riktig utveckling.

Sagt av tidigare uppdragsgivare och deltagare:

”Hon utmärks av sin förmåga att växla mellan energi och reflektion, mellan humor och allvar. Alltid närvarande, äkta och grundad i sin kompetens och kunskap”

”skarpsynt, innerlig och professionell hela vägen”

”Skratt och allvar blandades, nya tankar väcktes och jag undrade vart tiden tog vägen!”

Kontakt: Tel: 0737- 672476 Mail: kontakt@paulagullbing.se