Vilka faktorer påverkar om vi uppnår vår fulla potential eller inte?

Potential and guts utgör svaret av de slutsatser jag dragit efter alla år med tusentals möten med människor som vill öka sitt välbefinnande och få fram mer av den potential de besitter. Modellen kan utforskas genom föreläsningar eller workshops med tillhörande gruppövningar. 

Potential and guts hjälper dig identifiera din potential och sortera i vad som ligger i din kontroll och vad som ligger utanför. Var bör du lägga fokus för att uppnå din fulla potential? Är det action eller acceptans? 

Efter över 15 års arbete av coaching och stärkande samtal så har jag tagit fram denna reflektionsmodell som ger grunden till att identifiera och ta fram den potential som du besitter  – potential and guts! 

Frågan jag ställde mig var: vilka faktorer styr och påverkar hur vi kan använda och ta fram vår potential? Hänger välbefinnande och potential uttag ihop?

Reflektion för självledarskap

Potential & guts

Användandet av modellen ska leda till att ni, som individer och grupp, identifierar och kommer åt mer av den fantastiska potential ni besitter på ett hållbart och utvecklande sätt. Reflektion är grunden för all utveckling. För effektiv utveckling krävs ärlighet, förståelse för ditt värde och konkreta handlingar.

Potential

Alla har Potential inom sig. Börja med att identifiera den potential som finns inom dig i olika områden i livet och som helhet.

Guts

Guts är de delar som styr hur väl du får ut den potential du besitter. Det som är eget att påverka. Det som är andras att påverka och det som är utanför någons påverkan. Tillsammans ger de hur mycket vi får ut av vår potential vid ett givet tillfälle eller period.

Action eller acceptans

Beroende på vad du identifierar står i vägen, eller som stöttar dig till att ta ut mer av den potential du har, är det action och konkret handlingar eller acceptans som leder vägen framåt.